default image

İletişimin önemi, karşılaşılan problemlerin çözümü için öneriler, aidiyet, çalışma veriminin artırılması gibi konularda bilgilendim. Sağlıklı dinleyeceğim ve sorunu kaynağında öğreneceğim. Problemi doğru aktaracağım. Problemleri ikna yoluyla çözmeye çalışacağım. Kişisel gelişim, duygusal zeka ve duyguları kontrol altında tutabilme konularında detaylı eğitim almak isterim. Bu kurum için kesinlikle olması gereken bir eğitimdi. Güzel bir pencere açacağına inanıyorum.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

Kişinin kendini tanıması, inanması ve işyerindeki davranışlarını ona göre belirlemesi gerektiğini gördüm. Duygusal zekanın bir yönetici için önemini, dinlemenin ve pozitif düşüncenin önemini öğrendim. Çalışanları dinleme konusunda daha hassas davranacağım. Pozitif düşünmeye daha çok çabalayacağım. Liderlik ve yöneticilik eğitimleri isterim. Verimli bir seminerdi. Çok katkı koyduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

Doğru dinlemek önemlidir. Durum kötü değil. Negatif olmayı gerektirecek sorunlarımız yok. Personelimi daha yakından tanımaya çalışacağım. insanlarla daha doğru yöntemlerle iletişim kuracağım. Yenilikçi ve denemelere açık olacağım. Doğru iletişim kurma yöntemleri hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. Bu eğitimin tüm personele periyodik olarak verilmesi şarttır. 7 senede ilk defa böyle bir eğitim alındı. Bu çeşit eğitimlerin çeşitlendirilerek verilmesi taraftarıyım. Kurumun gelişmesi, kişilerin kendini geliştirmesiyle başlar. İyi bir lider olmak için iyi bir dinleyici ve iletici olmak gerek. Davranışlarını kontrol etmenin yolunu öğrendim. Kendime değer vererek, karşımdakini daha iyi dinlemeye çalışacağım. Yetkilerimi daha fazla kullanarak sorumluluk alacağım. Meta programlar hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

İnsanı iyi yönetebilme ve yönlendirebilme sanatını, dinlemeyi becerebilmeyi başarıya dönüştürebilmeyi, cesaret ve umudu gördüm. Teorik uygulamayı pratik uygulamaya dönüştürüp sonucu gözlemleyeceğim. Kesinlikle bunları uygulamak için bir engel yoktur. Uygulamada bağımsız bırakıldığımıza inanıyorum. Özgüven ile öğretilenler uygulamaya rahatlıkla geçirilebilir. Yönetici ile yönetilenler arasındaki beşeri ilişkilerin seviyesi hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. Değişim demek gelişim demektir. Değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

İyi bir yönetici olabilmenin gerekliliklerini gördüm. Kendimi bu özelliklerle kıyaslama ve ekliklerimi belirleme şansım oldu. Duygusal zekanın önemini anladım. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışacağım. Daha ikna edici ve otoriter davranış sergileyeceğim. Sıkıntılarımı daha net ve kararlı şekilde yansıtacağım. Bu eğitimlerin daha detaylı ve uzun süreçte devam etmesini dilerim. Çok zevk aldığım ve faydalı olacağını düşündüğüm bir eğitimdi. Teşekkür ederim.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

Şahsım adına. Daha iyi bir dinleyici olacağım. Daha pozitif yaklaşımla düşünmem gerektiğini anladım. Uygulayacağım. Birlikte çalıştıklarımla yaptığımız işlerde onları önemsediğimi, kendilerine ve fikirlerine değer verdiğimi hissettireceğim. Üst amirlerime istediklerimi; doğru beden dili ve doğru sözlerle anlatmaya özen göstereceğim. Bilgiye, yeniliğe ve öğrenmeye açık olacağım. Kendimiz ve birlikte çalıştığımız insanlar ile kurumun önemi hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. Çok iyi bir eğitim semineri olduğu inancındayım. Faydalı olacağı kesin. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

Liderlik ruhunu taşıdığıma inandığım için yaptığım bazı yanlışların doğrusunu öğrendim ve uygulayacağım. İşini sevmeyenin zaten başarılı olamayacağına inanıyordum ve detayını gördüm. İletişimde bu kadar kötü olduğumuzu gördüm ve kendimi geliştireceğim. Duygusal zeka hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. Çok başarılı bir anlatım. Teşekkür ederim.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

İnsana saygı, değerin farkına vardım. Karşı tarafın da insan olduğunu, bazı şeylere tek başına karar vermemek gerektiğini gördüm. Kimseyi küçümsemeden, karşımdakinin de fikirlerini dinleyerek öğrendiklerimi uygulamaya çalışacağım. Yönetimle ilgili genel bilgileri aldığımız bu seminerde, yaptıklarımın genelde doğru olduğunu ancak yine de eksiklerimi fark ettim. Anlatılan bütün konular hakkında daha fazla bilgi almak isterim. Kendimi tanıdım. Dinlemeyi ve empati kurmayı öğrendim. Yöneticilerin sahip olması gereken özellikler, dinleme, iletme becerilerinin önemi üzerinde bilgilendim. Kendimi daha da geliştirmeye devam edeceğim. Ancak sorumlu olduğum birimde otoritem sarsılmamalı, vardiyalar, mesailer konularında benim düşündüğümü üstümdeki amirim çiğnememeli. Eksikliğim veya hatam varsa önce benim haberim olmalı, çalışanların değil… Çalışanlarımı daha çok dinlemeli, anlamalıyım. Çocuklarıma daha fazla vakit ayırmalıyım. Umarım bu güzel çalışma olumlu sonuçlar verir. Çalışan mutluluğu olursa kurumun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Algılamanın, dinlemenin ve meta programların etkisini öğrendim. Öncelikle kendimi sorgulayarak tahlile yöneleceğim. İletişim kopuklukları üzerine gideceğim. Dinlemenin önemini ve eksiklerimi, ifade ediş şeklinin önemini ve motivasyonu öğrendim. Bu eğitimden sonra kendimi geliştirmeye çalışacağım. dinlerken daha dikkatli olacağım. Kendimi ifade ederken, ön yargılardan, stresten ve aceleden kaçınacağım. Karşımdakine kendisine güvendiğimi, arkasında durduğumu ve sorunlarıyla ilgilendiğimi hissettireceğim. Güven ­umutc cesaret özdeğer ve davranış konularında bilgilendim. Öğrendiklerimi gerek iş hayatımda, gerek aile ve gerekse arkadaş ortamında uygulayabileceğim. Bu seminere yeniden katılmak istiyorum. İyi bir dinleyici olmadığım kanıtlanmış oldu. Duygusal zekanın önemini gördüm. Sorunlarda daha fazla ilgilenip, empati kuracağım. Çalışma ortamı ve şartlarını iyileştirmede gayret sarf ederek, çalışanları kuruma ve işlere daha motive ederek öğrendiklerimi uygulayacağım. Engel yoktur. Olsa bile aşılması gerekir. Bu eğitimde idareciliğin neler gerektirdiğini, insanların değişik yapıları ve davranış biçimleri olduğunu gördük. Bundan böyle kesinlikle “dinleme­konuşma­beden dili” konularında öğrendiklerimi yanımda çalışan kişilere uygulayacağım. Negatif düşünme olayını zamanla masamdan kaldıracağım. Çalıştığım kurumda ve ev hayatımda başarı için uğraşacağım. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bu seminerlerin devamı kurumumuza çok fayda sağlayacaktır.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

Özgüven, cesaret ve özdeğerle ilgili öğrendiklerimi işte ve özel hayatta uygulayarak, bunları sorgulayacağım. Yaptığımız ya da söylediklerimize dikkat edip öğrendiklerimiz ışığında doğru yapıp yapmadığımıza karar vereceğim. Sabırlı olup kendime güvendikten sonra aşılamayacak hiçbir problemin olmadığını düşünüyorum. Aldığımız bilgilerin yeterli ve eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Üst yöneticilerimizin de bu eğitimi almaları çok iyi oldu. Herkes kendi kötü huylarını görmüştür. Yöneticilik yapanda olması gereken 7 önemli davranışı, bir insanda olması gereken değerleri, başkalarına hangi açıdan bakmamız gerektiğini göstererek, kendi benliğimizi bulup, kendimizi aynada görmemizi sağladı. Daha iyi iletişim, dinleme ve güvenle öğrendiklerimi uygulayacağım. Bütün seminer konuları hakkında daha detaylı bilgi almak isterim. Bir işi başarmak için öncelikle onun olacağına inanmak gerektiğini gördüm. Kolaylıkla başarılamayan işlerin, sabırla, vazgeçmeden ve inanarak devam edilmesi halinde mutlaka başarılacağını gördüm. “Severek yaptığınız işin peşinden gidiniz. Cesaretli olunuz. Özgüveninizi sonuna kadar koruyunuz.” mesajlarını aldım. Bu kurumun başındaki kişilerin de aynı eğitimi almalarına sevindim. Yetişme tarzım ve ilgi duyduğum, araştırdığım konuları dinlemekten mutlu oldum. Bundan sonra belki anlaşılırım. İş hayatımda bunları uygulamak çok zor. Sosyal hayatımda zaten yakın doğrultudayım. Uygulanması bazı bürokratların işine gelmeyeceği için zaten izin verilmez.Dinlemenin önemi, doğru yaklaşım, başarıda bütünlüğün sağlanması gerektiği öğrenildi. İnsanları dinlerken daha dikkatli olmaya çalışacağım. Kişileri tanımaya çaba göstereceğim. EQ ve NLP’nn iş üzerine etkileri konusunda daha ayrıntılı bilgilenmek isterim. Personelimizi nasıl yönetebileceğimizi öğrendik. Bundan böyle; hem çalışma hem de sosyal yaşantımda daha özenli, dikkatli davranışlar sergileyip, daha fazla empati yaparak öğrendiklerimi uygulayacağım. Hem karşımdakini hem de kendimi daha fazla tanıyacağım. Kişisel gelişim alanında aldığım seminer ve eğitimleri göz önüne aldığımda, en iyi, en keyifli, anlaşılır eğitimdi. Sürenin nasıl geçtiğini anlamadım. Teşekkürler.

Pazar Haziran 19th, 2016

default image

Seminerin yetersiz kalmasından korkuyorum. Daha uzun, özellikle daire başkanları ve üst düzey yöneticiler için ileri seviyede verilmesini istiyorum. Uygulamaları da takip edilmeli. Tekrar teşekkür ediyorum. Yöneticilik için 7 prensip, algılama filtreleri ve EQ hakkında öğrendiklerimle eksiklerimi tamamlamaya çalışacağım. Çalışan sayısının fazlalığı, alt yapı eksikliği yüzünden problem yaşanmaya devam edecektir. Filtrelerin kanıksanmış olduğunu, değişim zor olduğunu düşünüyorum. Algılama filtreleri, iletme ve dinleme becerisinin artırılması konularında daha detaylı bilgilenmek isterim. Sabır, özgüven, iletişim ve cesaret konularında öğrendiklerimle diyaloglarımda empati kurarak, cesaret göstereceğim. Gayet iyiydi. Tatmin ediciydi. Teşekkürler.

Pazar Haziran 19th, 2016

1 2 3 19