Marmara Belediyeler Birliği

İş yerinde ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilmek için beceri kazandırmaya yönelik bu eğitimde; “kolaylaştıran birey“ olmanın yöntemleri üzerinde, uygulamaya yönelik çalışmalar yapılarak; verimliliği düşüren, hatta önemli sorunlara sebep olabilen; zamanı yönetememe, verimsiz toplantılar ve hatalı kararlar sonucu ortaya problemlerin çözümleri üzerinde çalışılmıştır.