İzikad

İŞ’TE KADIN, GÜÇLÜ KADIN. 2008 yılında bu sloganla yola çıktık ve yedi iş kadını arkadaşımla İzmir’in ilk iş kadını derneği olan İZİKAD’ı kurduk.