Özgüven, umut, cesaret ile ilgili öğrendiklerimle işime daha çok odaklanacağım, çalışanlarla  daha iyi iletişim kuracağım ve dinleme­algılama­iletme becerilerimi geliştireceğim. İçses ve  özgüven hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Böyle seminerlerin daha fazla yapılmasını  isterim.


Yöneticide bulunması gereken 7 temel özelliği öğrendim. Eksiklerimi tamamlamaya, kendimi  kontrol altına almaya çalışacağım. dinlemek için hazır olmayan kişiyi konuya adapte etmeye  çalışacağım, gerekiyorsa uygun zamanı bekleyeceğim. Stres yönetimi, davranışları kontrol  altında tutabilme ve bilinçaltına verilen mesajlar konularında daha detaylı bilgilenmek isterim.  Dinlemekten sıkılmadığım bir sunum oldu. Özelikle alıştırma ve testler faydalıydı. Teşekkürler.


İnsanlara ve en önemlisi çalışanlara nasıl davranmam gerektiğini, kişisel davranış biçimimi, eksik  yanlarımı kapatmam için adımları öğrendim. Çalışanları daha iyi tanımak için araştırma yapmam  ve teknik bilgimi artırmam gerekiyor. Çeşitli kaynaklardan okuyarak kendimi geliştireceğim. Kendime eleştirel gözle baktım. Bir şeylerin değişebileceği umudunu zaten taşıyordum. Şimdi  daha da arttı bu umudum. İnsan faktörünün önemini biliyordum ama çok daha dikkatli olmam  gerektiğini anladım. Kendi eksiklerimi tamamlamak için çalışacağım. Hiçbir şey için geç değildir.  Bu her alanda geçerlidir. Alt kademedeki insanlara karşı daha sabırlı ve yapıcı olacağım.  Duygusal zekanın artırılmasıyla ilgili bilgilenmek istiyorum. Semineri aldığım için çok mutluyum.  Cemal beye teşekkürlerimi iletmek istiyorum.


Seminerin yetersiz kalmasından korkuyorum. Daha  uzun, özellikle daire başkanları ve üst düzey yöneticiler için ileri seviyede verilmesini istiyorum.  Uygulamaları da takip edilmeli. Tekrar teşekkür ediyorum. Yöneticilik için 7 prensip, algılama filtreleri ve EQ hakkında öğrendiklerimle eksiklerimi  tamamlamaya çalışacağım. Çalışan sayısının fazlalığı, alt yapı eksikliği yüzünden problem  yaşanmaya devam edecektir. Filtrelerin kanıksanmış olduğunu, değişim zor olduğunu  düşünüyorum. Algılama filtreleri, iletme ve dinleme becerisinin artırılması konularında daha  detaylı bilgilenmek isterim. Sabır, özgüven, iletişim ve cesaret konularında öğrendiklerimle diyaloglarımda empati kurarak,  cesaret göstereceğim. Gayet iyiydi. Tatmin ediciydi. Teşekkürler.


Özgüven, cesaret ve özdeğerle ilgili öğrendiklerimi işte ve özel hayatta uygulayarak, bunları  sorgulayacağım. Yaptığımız ya da söylediklerimize dikkat edip öğrendiklerimiz ışığında doğru  yapıp yapmadığımıza karar vereceğim. Sabırlı olup kendime güvendikten sonra aşılamayacak  hiçbir problemin olmadığını düşünüyorum. Aldığımız bilgilerin yeterli ve eğitimin çok faydalı  olduğunu düşünüyorum. Üst yöneticilerimizin de bu eğitimi almaları çok iyi oldu. Herkes kendi  kötü huylarını görmüştür. Yöneticilik yapanda olması gereken 7 önemli davranışı, bir insanda olması gereken değerleri,  başkalarına hangi açıdan bakmamız gerektiğini göstererek, kendi benliğimizi bulup, kendimizi  aynada görmemizi sağladı. Daha iyi iletişim, dinleme ve güvenle öğrendiklerimi uygulayacağım. Bütün seminer konuları  hakkında daha detaylı bilgi almak isterim. Bir işi başarmak için öncelikle onun olacağına inanmak gerektiğini gördüm. Kolaylıkla  başarılamayan işlerin, sabırla, vazgeçmeden ve inanarak devam edilmesi halinde mutlaka  başarılacağını gördüm. “Severek yaptığınız işin peşinden gidiniz. Cesaretli olunuz. Özgüveninizi sonuna kadar  koruyunuz.” mesajlarını aldım. Bu kurumun başındaki kişilerin de aynı eğitimi almalarına  sevindim. Yetişme tarzım ve ilgi duyduğum, araştırdığım konuları dinlemekten mutlu oldum. Bundan sonra  belki anlaşılırım. İş hayatımda bunları uygulamak çok zor. Sosyal hayatımda zaten yakın  doğrultudayım. Uygulanması bazı bürokratların işine gelmeyeceği için zaten izin verilmez.Dinlemenin önemi, doğru yaklaşım, başarıda bütünlüğün sağlanması gerektiği öğrenildi.  İnsanları dinlerken daha dikkatli olmaya çalışacağım. Kişileri tanımaya çaba göstereceğim. EQ  ve NLP’nn iş üzerine etkileri konusunda daha ayrıntılı bilgilenmek isterim. Personelimizi nasıl yönetebileceğimizi öğrendik. Bundan böyle; hem çalışma hem de sosyal  yaşantımda daha özenli, dikkatli davranışlar sergileyip, daha fazla empati yaparak öğrendiklerimi  uygulayacağım. Hem karşımdakini hem de kendimi daha fazla tanıyacağım. Kişisel gelişim  alanında aldığım seminer ve eğitimleri göz önüne aldığımda, en iyi, en keyifli, anlaşılır eğitimdi.  Sürenin nasıl geçtiğini anlamadım. Teşekkürler.


İnsana saygı, değerin farkına vardım. Karşı tarafın da insan olduğunu, bazı şeylere tek başına  karar vermemek gerektiğini gördüm. Kimseyi küçümsemeden, karşımdakinin de fikirlerini  dinleyerek öğrendiklerimi uygulamaya çalışacağım. Yönetimle ilgili genel bilgileri aldığımız bu seminerde, yaptıklarımın genelde doğru olduğunu  ancak yine de eksiklerimi fark ettim. Anlatılan bütün konular hakkında daha fazla bilgi almak  isterim. Kendimi tanıdım. Dinlemeyi ve empati kurmayı öğrendim. Yöneticilerin sahip olması gereken özellikler, dinleme, iletme becerilerinin önemi üzerinde  bilgilendim. Kendimi daha da geliştirmeye devam edeceğim. Ancak sorumlu olduğum birimde  otoritem sarsılmamalı, vardiyalar, mesailer konularında benim düşündüğümü üstümdeki amirim  çiğnememeli. Eksikliğim veya hatam varsa önce benim haberim olmalı, çalışanların değil… Çalışanlarımı daha çok dinlemeli, anlamalıyım. Çocuklarıma daha fazla vakit ayırmalıyım.  Umarım bu güzel çalışma olumlu sonuçlar verir. Çalışan mutluluğu olursa kurumun daha iyi  yerlere geleceğine inanıyorum. Algılamanın, dinlemenin ve meta programların etkisini öğrendim. Öncelikle kendimi sorgulayarak  tahlile yöneleceğim. İletişim kopuklukları üzerine gideceğim. Dinlemenin önemini ve eksiklerimi, ifade ediş şeklinin önemini ve motivasyonu öğrendim. Bu  eğitimden sonra kendimi geliştirmeye çalışacağım. dinlerken daha dikkatli olacağım. Kendimi  ifade ederken, ön yargılardan, stresten ve aceleden kaçınacağım. Karşımdakine kendisine  güvendiğimi, arkasında durduğumu ve sorunlarıyla ilgilendiğimi hissettireceğim. Güven ­umutc cesaret özdeğer ve davranış konularında bilgilendim. Öğrendiklerimi gerek iş  hayatımda, gerek aile ve gerekse arkadaş ortamında uygulayabileceğim. Bu seminere yeniden  katılmak istiyorum. İyi bir dinleyici olmadığım kanıtlanmış oldu. Duygusal zekanın önemini gördüm. Sorunlarda daha fazla ilgilenip, empati kuracağım. Çalışma ortamı ve şartlarını iyileştirmede  gayret sarf ederek, çalışanları kuruma ve işlere daha motive ederek öğrendiklerimi  uygulayacağım. Engel yoktur. Olsa bile aşılması gerekir. Bu eğitimde idareciliğin neler gerektirdiğini, insanların değişik yapıları ve davranış biçimleri  olduğunu gördük. Bundan böyle kesinlikle “dinleme­konuşma­beden dili” konularında  öğrendiklerimi yanımda çalışan kişilere uygulayacağım. Negatif düşünme olayını zamanla  masamdan kaldıracağım. Çalıştığım kurumda ve ev hayatımda başarı için uğraşacağım.  Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bu seminerlerin devamı kurumumuza çok fayda  sağlayacaktır.


Liderlik ruhunu taşıdığıma inandığım için yaptığım bazı yanlışların doğrusunu öğrendim ve  uygulayacağım. İşini sevmeyenin zaten başarılı olamayacağına inanıyordum ve detayını  gördüm. İletişimde bu kadar kötü olduğumuzu gördüm ve kendimi geliştireceğim. Duygusal zeka  hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. Çok başarılı bir anlatım. Teşekkür ederim.


Şahsım  adına. Daha iyi bir dinleyici olacağım. Daha pozitif yaklaşımla düşünmem gerektiğini anladım.  Uygulayacağım. Birlikte çalıştıklarımla yaptığımız işlerde onları önemsediğimi, kendilerine ve fikirlerine değer verdiğimi hissettireceğim. Üst amirlerime istediklerimi; doğru beden dili ve doğru sözlerle  anlatmaya özen göstereceğim. Bilgiye, yeniliğe ve öğrenmeye açık olacağım. Kendimiz ve birlikte çalıştığımız insanlar ile kurumun önemi hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. Çok iyi bir  eğitim semineri olduğu inancındayım. Faydalı olacağı kesin. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.


İyi bir yönetici olabilmenin gerekliliklerini gördüm. Kendimi bu özelliklerle kıyaslama ve ekliklerimi  belirleme şansım oldu. Duygusal zekanın önemini anladım. Daha iyi bir dinleyici olmaya  çalışacağım. Daha ikna edici ve otoriter davranış sergileyeceğim. Sıkıntılarımı daha net ve  kararlı şekilde yansıtacağım. Bu eğitimlerin daha detaylı ve uzun süreçte devam etmesini dilerim.  Çok zevk aldığım ve faydalı olacağını düşündüğüm bir eğitimdi. Teşekkür ederim.


İnsanı iyi yönetebilme ve yönlendirebilme sanatını, dinlemeyi becerebilmeyi başarıya  dönüştürebilmeyi, cesaret ve umudu gördüm. Teorik uygulamayı pratik uygulamaya dönüştürüp  sonucu gözlemleyeceğim. Kesinlikle bunları uygulamak için bir engel yoktur. Uygulamada  bağımsız bırakıldığımıza inanıyorum. Özgüven ile öğretilenler uygulamaya rahatlıkla geçirilebilir.  Yönetici ile yönetilenler arasındaki beşeri ilişkilerin seviyesi hakkında daha detaylı bilgilenmek  isterim. Değişim demek gelişim demektir. Değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz.


Doğru dinlemek önemlidir. Durum kötü değil. Negatif olmayı gerektirecek sorunlarımız yok.  Personelimi daha yakından tanımaya çalışacağım. insanlarla daha doğru yöntemlerle iletişim  kuracağım. Yenilikçi ve denemelere açık olacağım. Doğru iletişim kurma yöntemleri hakkında  daha detaylı bilgilenmek isterim. Bu eğitimin tüm personele periyodik olarak verilmesi şarttır. 7  senede ilk defa böyle bir eğitim alındı. Bu çeşit eğitimlerin çeşitlendirilerek verilmesi taraftarıyım. Kurumun gelişmesi, kişilerin kendini geliştirmesiyle başlar. İyi bir lider olmak için iyi bir dinleyici ve  iletici olmak gerek. Davranışlarını kontrol etmenin yolunu öğrendim. Kendime değer vererek,  karşımdakini daha iyi dinlemeye çalışacağım. Yetkilerimi daha fazla kullanarak sorumluluk  alacağım. Meta programlar hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. Kişinin kendini tanıması, inanması ve işyerindeki davranışlarını ona göre belirlemesi gerektiğini  gördüm. Duygusal zekanın bir yönetici için önemini, dinlemenin ve pozitif düşüncenin önemini  öğrendim. Çalışanları dinleme konusunda daha hassas davranacağım. Pozitif düşünmeye daha  çok çabalayacağım. Liderlik ve yöneticilik eğitimleri isterim. Verimli bir seminerdi. Çok katkı  koyduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.

 

İletişimin önemi, karşılaşılan problemlerin çözümü için öneriler, aidiyet, çalışma veriminin  artırılması gibi konularda bilgilendim. Sağlıklı dinleyeceğim ve sorunu kaynağında öğreneceğim.  Problemi doğru aktaracağım. Problemleri ikna yoluyla çözmeye çalışacağım. Kişisel gelişim,  duygusal zeka ve duyguları kontrol altında tutabilme konularında detaylı eğitim almak isterim. Bu  kurum için kesinlikle olması gereken bir eğitimdi. Güzel bir pencere açacağına inanıyorum.