Problemleri Etkin Çözebilmek

body-default-1024x576
Amaç

İşyerinde ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilmek için beceri kazandırmaya yönelik bu eğitimde; “kolaylaştıran birey“ olmanın yöntemleri üzerinde uygulamaya yönelik çalışmalar amaçlanmaktadır. Organizasyonlarda verimliliği düşüren, hatta çöküşe sebep olabilen problemlerin çözülmesini engelleyen faktörleri ele alarak, etkili ve proaktif problem çözme yaklaşımlarına sahip olmanın yararlarını ortaya koyarak, yaratıcı çözümler üretmenin yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır.