Kurumsal Aidiyet

Amaç

Bu eğitim sonunda katılımcıların; kurumsal yapı ve beklentiler hakkında daha net düşüncelere sahip olmaları, ilişkilerinde anahtar kavramları tanımaları ve üretken ekip üyesi olabilmeleri için gerekli becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Uygulamalarla; ilişkilerinde anahtar kavramları tanıyacak, iletişim becerilerini etkin kullanmanın önündeki engelleri ve iletişim sürecinin doğasını bilerek, iletişim becerileri için gerekli olan teknikleri uygulamalı olarak öğreneceklerdir.  Böylece ilişkilerinde daha etkin ve başarılı olacaklardır.

Rolex-Swan-Cup-2014-Costa-Smeralda-Yacht-Agents-Seal-Superyachts