Kişilerarası ilişkiler

negotiation-1024x681


Amaç

Bu eğitim sonunda katılımcılar; ilişkilerinde anahtar kavramları tanıyacak, iletişim becerilerini etkin kullanmanın önündeki engelleri ve iletişim sürecinin doğasını bilerek, iletişim becerileri için gerekli olan teknikleri uygulamalı olarak öğreneceklerdir.  Böylece ilişkilerinde daha etkin ve başarılı olacaklardır.