Kalite ve Hedeflerin Yönetimi, Doğru Planlama

Amaç

Kalite ve hedeflerin yönetimi bütün organizasyonlar için son derece önemlidir. Bu eğitimin amacı; günlük rollerinde katılımcılara, zamanı verimli kullanmalarının önündeki engelleri tanımlayabilme becerisi kazandırmak, Kaliteyi ve Hedefleri Yönetme, Doğru Planlama yöntemlerini ortaya koymak suretiyle kişisel ve kurumsal üretkenliğin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ayrıca, eğitimde önemli bir film izletilecek ve konuyla ilgili sahneler tartışılarak akademik çalışmalar, gerçek yaşama taşınacaktır.

247549-1024x640