Eğitimcinin Eğitimi

Amaç

Bir projeyi ya da faaliyeti topluluk önünde anlatırken, kullanılan sunumun önemi kadar, “sunum yapma tekniklerini bilerek”, doğru beden dili ve ses ile sunabilmek de son derecede önemlidir. Eğitimcilerin veya bir konuda sunu hazırlayan/sunan kişilerin becerilerini geliştirmelerine, daha etkili olabilmelerine yardımcı olmaya yönelik, tamamen uygulamalı olan, NLP yöntemleriyle desteklenen bu eğitimde; etkili bir sunumun önündeki engeller, izleyiciler üzerinde etkili olmak için sunumun doğası gereği dikkat edilmesi gerekenler anlatılarak, etkili sunum hazırlamak için araç ve teknikler üzerinde çalışılmaktadır.

SNI-auto-suggestion-600x367