Değişim Yönetimi

Amaç

Değişim bütün organizasyonların sürekli özelliğidir ancak değişimle başa çıkma becerisi sadece başarılı organizasyonlarda bulunmaktadır. Bu eğitimde, Değişim Yönetimi ile “Organizasyonu Yapılandırmayı ve Yönetmeyi Yeniden Düşünmek” üzerine odaklanılacaktır. Değişimin ve yenilikçiliğin önemini ortaya koyarak, “değişimin etkili olması için anahtar adımlar açıklanacak ve yöneticilere “değişim liderliği” becerileri kazandırılmaya çalışılacaktır. Aydınlatıcı ve cesaretlendirici etkileşim ortamı sağlayarak, küresel rekabet gücü kazanılmasına ve bugünden geleceğe hazırlanılmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

people-life-by-ozgurdk-d6c1v27-1024x640