Çatışmaları Yönetmek

Amaç

140707_r25221-320Çatışma ve uzlaşmazlıkları iyi yönetebilmek günümüz organizasyonlarında en önemli becerilerdendir. Yönetilemeyen çatışmaların ve uzlaşmazlıkların moral ve üretkenliğe etkilerinin büyüklüğü dikkate alınarak hazırlanan bu eğitim; bütün çalışanların, çatışma durumlarını anlamalarını ve yönetebilmelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.