Çağdaş Lider Olmak (Durumsal Liderlik)

Amaç

Hızla değişen iş dünyasında gereken liderlik tarzlarını ve yöntemlerini bilen liderler bütün organizasyonların gereksinimidir. Bu eğitim sonunda katılımcılar; öncelikle yöneticinin sahip olması gereken yetkinlikleri DEMING ilkeleri doğrultusunda sorgulayacak, eksikleri görecek ve davranış bilimcisi Paul Hersey ile liderlik konusunda uzman Profesör Ken Blanchard  tarafından geliştirilen Durumsal Liderlik (Situational Leadership) kavramını öğrenerek, lider/yönetici olarak astlarının yetkinlik düzeylerini tanımayı ve uygun liderlik stilini kullanmayı uygulamalı olarak öğreneceklerdir.  Böylece astları ve üstleri ile olan ilişkilerinde önemli ölçüde yetkinlik kazanacaklardır.

yonetici-lider