Etkili Rapor Yazmak

Amaç

Bütün kurumlarda raporlama son derece önemlidir. Bir raporun etkili olabilmesi için nelerin gerektiği, raporu yazan ve okuyan kişiler açısından ele alınmak suretiyle, raporun etkinliğini engelleyen hususlar ortaya konularak, etkili rapor yazma becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

speaking-1024x682
Kapsam
 • Organizasyonlarda teknik rapor
 • Teknik raporlamada “Toplam Kalite” boyutu
 • Teknik bilgiyi yazıya dökmenin avantajları-dezavantajları
 • Denetleme sürecinde teknik raporlamanın önemi
 • Genel raporlama problemleri
 • Rapor yazma hazırlığı
 • Raporu yapılandırma (Plan, stil ve ton)
 • Rapor yazım aşaması
 • Kaynak tarama ve kullanma kuralları (atıf, alıntı, Bibliyografya)
 • Raporu yapılandırma
 • Ana noktalar
  • Gereğinden fazlalık
  • Teknik dil kullanmak
  • Kesinlik ve Yalınlık
  • Kısa ve öz olmak
  • İki anlamlılık
  • Aktif cümle yapısı ve Aktif fiiller
  • Sayıların kullanımı
  • Ölçü birimi kısaltmaları
  • Kelime kısaltmaları
  • Grafikler
  • Tablolar
  • Kelime yazım hataları

 

 • Raporu yazmak ve düzeltmek
  • Rapor planı
  • Rapor taslağı
  • Raporlama
  • İçerik
  • Kısalık ve Açıklık
  • Stil ve ton
  • Paragraf yapısı
  • Final
  • Raporun gözden geçirilmesi