İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş Kurumsal Gelişim Eğitimleri

logo

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktisadi kuruluşu olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. de düzenlenen eğitim programında, teknik kadro ve yöneticilere, 5 grup halinde 9 gün süresince, Zamanı ve Kendini Yönetmek, Toplantıları Yönetmek ve Etkili Rapor Hazırlamak eğitimleri verilmiştir.

Süreç Yönetiminde kaynakları verimli kullanabilmek,  bütün organizasyonlar için son derece önemlidir. Bu eğitimin amacı; günlük rollerinde katılımcılara kritik konularda farkındalık sağlamak, yaşanmış gerçekler ve bilimsel teknikler ile interaktif bir ortamda, yüksek enerjili bir grup dinamiği oluşturarak, kaynakların verimli kullanılamamasının önündeki engelleri somutlaştırmak ve en önemli kaynak olan zamanı yönetme becerisi kazandırmak, kişisel üretkenliğin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 • Temel kavramlar ve prensipler
  • Tuzaklar
  • Anahtar faktörler
  • Zaman ve kaynaklara odaklanılması
  • Hedeflerin analizi
  • Performans analizi
  • Süreçlerin sistematikleştirilmesi
 • Hedef oluşturmak ve Planlamak
  • Doğru tanımlanmış hedefler oluşturmak
  • Hedefler için kontrol listesi
  • Hedeflerin zamana yayılımı
  • Etkili planlama
  • Planlamadaki süreçler
  • Zaman harcama matrisi (Q1, Q2, Q3, Q4)
 • Kendini organize etmek
  • Önceliklendirmek (Faaliyetlerin gerçek değerinin kıyaslanması)
  • Meşgul değil, Üretkenlik (Meşgul ama üretken olamamanın nedenleri)
  • Kişisel zamanı etkin kullanmak
 • Kriz yönetimi
  • Proaktif / Reaktif ayrımı
  • Krizlere hazır olmak & önlemek
 • Toplantıları Yönetmek
 • Organizasyonlarda teknik rapor
 • Teknik raporlamada “Toplam Kalite” boyutu
 • Teknik bilgiyi yazıya dökmenin avantajları-dezavantajları
 • Denetleme sürecinde teknik raporlamanın önemi
 • Genel raporlama problemleri
 • Rapor yazma hazırlığı
  • Raporu yapılandırma (Plan, stil ve ton)
 • Rapor yazım aşaması
  • Kaynak tarama ve kullanma kuralları (atıf, alıntı, Bibliyografya)
 • Raporu yapılandırmak
 • Ana noktalar
  • Gereğinden fazlalık
  • Teknik dil kullanmak
  • Kesinlik ve Yalınlık
  • Kısa ve öz olmak
  • İki anlamlılık
  • Aktif cümle yapısı ve Aktif fiiller
  • Sayıların kullanımı
  • Ölçü birimi kısaltmaları
  • Kelime kısaltmaları
  • Grafikler
  • Tablolar
  • Kelime yazım hataları
 • Raporu yazmak ve düzeltmek
  • Rapor planı
  • Rapor taslağı
  • Raporlama
  • İçerik
  • Kısalık ve Açıklık
  • Stil ve ton
  • Paragraf yapısı
  • Final
  • Raporun gözden geçirilmesi

Takım çalışmasının, hedeflerle çalışmanın ve süreç yönetiminin güzel bir örneği olan, başarı ve başarısızlık hakkında çarpıcı dersler içeren bir filmden bölümler izletilerek, kritik sahneler üzerinde tartışılarak konu ele alınmıştır.

Bütün kurumlarda raporlama son derece önemlidir. Bir raporun etkili olabilmesi için nelerin gerektiği, raporu yazan ve okuyan kişiler açısından ele alınmak suretiyle, raporun etkinliğini engelleyen hususlar ortaya konularak, etkili rapor yazma becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Gübretaş “Süreç Yönetimi Eğitimi”

21-22-23-24 ŞUBAT 2013

2012 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (Abant)

Süreç Yönetiminde kaynakları verimli kullanabilmek,  bütün organizasyonlar için son derece önemlidir. Bu eğitimin amacı; günlük rollerinde katılımcılara kritik konularda farkındalık sağlamak, yaşanmış gerçekler ve bilimsel teknikler ile interaktif bir ortamda, yüksek enerjili bir grup dinamiği oluşturarak, kaynakların verimli kullanılamamasının önündeki engelleri somutlaştırmak ve en önemli kaynak olan zamanı yönetme becerisi kazandırmak, kişisel üretkenliğin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 • Temel kavramlar ve prensipler
  • Tuzaklar
  • Anahtar faktörler
  • Zaman ve kaynaklara odaklanılması
  • Hedeflerin analizi
  • Performans analizi
  • Süreçlerin sistematikleştirilmesi
 • Hedef oluşturmak ve Planlamak
  • Doğru tanımlanmış hedefler oluşturmak
  • Hedefler için kontrol listesi
  • Hedeflerin zamana yayılımı
  • Etkili planlama
  • Planlamadaki süreçler
  • Zaman harcama matrisi (Q1, Q2, Q3, Q4)
 • Kendini organize etmek
  • Önceliklendirmek (Faaliyetlerin gerçek değerinin kıyaslanması)
  • Meşgul değil, Üretkenlik (Meşgul ama üretken olamamanın nedenleri)
  • Kişisel zamanı etkin kullanmak
 • Kriz yönetimi
  • Proaktif / Reaktif ayrımı
  • Krizlere hazır olmak & önlemek

Takım çalışmasının, hedeflerle çalışmanın ve süreç yönetiminin güzel bir örneği olan, başarı ve başarısızlık hakkında çarpıcı dersler içeren bir filmden bölümler izletilerek, kritik sahneler üzerinde tartışılarak konu ele alınmıştır.

 

EDAK “Profesyonel Satış Becerileri Eğitimi”

Her müşteri kişilik ve gereksinim olarak farklıdır. Bu nedenle, her müşteriye verilmesi gereken hizmet de, farklı ve müşteri gereksinimlerine yönelik olmalıdır.

Bu eğitimde katılımcıların profesyonel satış becerileri kazanmaları için gerekli kritik noktaları anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, aşağıdaki içerikle eğitim gerçekleştirilmiştir:

 • Satış süreci
 • Satış için inanılırlık  (güven) ve kişisel özellikler
 • Satışta iletişim
 • Satışta soru sorma
 • Satışta dinleme becerisi
 • Beklentiler, İstekler/İhtiyaçlar ve Kazanımlar
 • Itirazlar ile başa çıkabilmek
 • Dokümantasyon
 • Satın alma sinyalleri ve satışı kapatmak
 • Diğer hususlar
 • Satışın başarısızlıkla sonuçlanması

Edak Farma Gelişim Projesinde seçilen 36 kişinin katılımıyla 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde ve Edak Yöneticilerinin katılımıyla 9-10 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, gerçek yaşamdan uyarlanmış bir film izletilerek, önemli sahneleri tartışıldı ve rol model karakter üzerinden, Satışı Yönetme ustalığı gösterildi.

PAGDER “Değişim (İnovasyon) Yönetimi Eğitimi”

Bu eğitimde; katılımcıların Değişim Yönetimi Becerileri kazanmaları için gerekli kritik noktaları anlamaları ve kendi yaşamlarına taşıyabilmeleri amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda, konuyla ilgili ve gerçek hayattan alınmış bir film izletilerek, kritik sahnelerde üzerinde tartışılmak suretiyle aşağıdaki içerikle eğitim gerçekleştirilmiştir:

 • Organizasyonda DEĞİŞİMİ anlamak,
 • Değişimin etkili olma  için anahtar adımları ortaya koymak, (Kurt Lewin teorisi)
 • Değişim liderinin sorumluluklarını ortaya koymak.

2-3 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime PAGDER üyesi aşağıdaki firmalardan konuyla ilgili 25 kişi katılmıştır

 1. Şenmak x 3 Kişi
 2. Tisan x 3 Kişi
 3. Emas x 2 Kişi
 4. Eurotec x 3 Kişi
 5. Aksoy x 4 Kişi
 6. Altan x 3 Kişi
 7. Sem x 1 Kişi
 8. Vatan x 2 Kişi
 9. Termopol x 1 Kişi
 10. Jefleks x 1 Kişi
 11. Savaş Plastik x 2

PAGDER “Müşteri Memnuniyeti Eğitimi”

Her müşteri kişilik ve gereksinim olarak farklıdır. Bu nedenle, her müşteriye verilmesi gereken hizmet de, farklı ve müşteri gereksinimlerine yönelik olmalıdır.

Bu eğitimde katılımcıların müşteri memnuniyeti kazanmaları için gerekli kritik noktaları anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, aşağıdaki içerikle eğitim gerçekleştirilmiştir:

 • Müşteriyi Tanımak (Temsil sistemleri, düşünce kalıpları)
 • Müşteri Gereksinimlerini Anlamak (Gereksinimleri doğuran güçler, Temel Güdüler, Seçim Güdüleri, Duygusal Etki, Mantıksal Etki)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri Odaklılık
 • Hizmet Kalitesi
 • Müşteri Sadakati Sağlamak

17 Ekim 2012 Çarşamba günü gerçekleştirilen eğitime PAGDER üyesi aşağıdaki firmalardan konuyla ilgili 25 kişi katılmıştır

 1. Şenmak x 3 Kişi
 2. Tisan x 3 Kişi
 3. Emas x 2 Kişi
 4. Eurotec x 3 Kişi
 5. Aksoy x 4 Kişi
 6. Altan x 3 Kişi
 7. Sem x 1 Kişi
 8. Vatan x 2 Kişi
 9. Termopol x 1 Kişi
 10. Jefleks x 1 Kişi
 11. Savaş Plastik x 2

TİMDER AKADEMİ “İşletme Yönetimi Vaka Analizi”

İşletme yönetimi becerileri bütün işletmeler için önemlidir. Bu eğitimde örnek olaylar incelenerek, uygulamalı olarak işletme yönetimi üzerinde çalışılmıştır.

Katılımcılara günlük rollerinde, yönetim bilgilerini verimli kullanmalarının önündeki engelleri tanımlayabilme becerisi kazandırılması ve işletme yönetiminin doğasını anlayabilme becerisi kazandırılması sonucunda, kişisel üretkenliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

27.10.2012 tarihinde Dedeman Otel seminer salonunda 55 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitim, Stratejitek’in çözüm ortağı olarak Cemal Bozkurt tarafından verilmiştir.

TİMDER AKADEMİ “Etkili Rapor Yazmak” Eğitimi

Raporlama becerileri bütün organizasyonlar için son derece önemlidir. Bu eğitimde etkili raporlama için araçlar ve teknikler üzerinde çalışarak, katılımcılara günlük rollerinde, etkili raporlama hatalarını tanımlayabilme ve daha başarılı raporlar hazırlayabilme becerisi kazandırılması, kişisel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

18.10.2012 tarihinde Dedeman Otel seminer salonunda 85 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitim, Stratejitek’in çözüm ortağı olarak Cemal Bozkurt tarafından verilmiştir.

TİMDER AKADEMİ “Liderlik ve Yöneticilik”

Liderlik ve Yöneticilik becerileri bütün organizasyonlar için son derece önemlidir. Bu eğitimde etkili yönetim için araçlar ve teknikler üzerinde çalışarak, katılımcılara günlük rollerinde, liderliğin ve yöneticiliğin önündeki engelleri tanımlayabilme ve yönetimin doğasını anlayabilme becerisi kazandırılması, kişisel liderliğin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

1.10.2012 tarihinde Dedeman Otel seminer salonunda 65 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitim, Stratejitek’in çözüm ortağı olarak Cemal Bozkurt tarafından verilmiştir.

TİMDER AKADEMİ “Zamanı ve Kendini Yönetmek”

Zaman yönetimi becerileri her çalışan için, dolayısıyla bütün organizasyonlar için son derece önemlidir. Bu eğitimde zaman yönetimi için araçlar ve teknikler üzerinde çalışarak, katılımcılara günlük rollerinde, zamanı verimli kullanmalarının önündeki engelleri tanımlayabilme ve zaman yönetiminin doğasını anlayabilme becerisi kazandırılması, daha stressiz bir yaşam sayesinde, kişisel üretkenliğin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

6.9.2012 tarihinde Dedeman Otel seminer salonunda 105 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitim, Stratejitek’in çözüm ortağı olarak Cemal Bozkurt tarafından verilmiştir.

Halkbank “İşte İletişim” Eğitimleri

Bölge Koordinatörlükleri ve Halkbank şubelerinin işbirliği ile Halkbank Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının koordinasyonu sonucunda yürütülen eğitim projesinde, Yöndes’in çözüm ortağı olarak; temizlik ve ikram personelinin verimli çalıştırılması, iletişim becerisinin geliştirilmesi amacıyla, 1381 kişiye 18 farklı noktada 32 adet eğitim gerçekleştirilmiştir.

5.5.2012 tarihinde Antalya’da başlayan program, Mayıs ve Haziran aylarında Ankara Genel Müdürlük, İzmir, Konya, Eskişehir ve İstanbul Bölge eğitim salonlarında yürütülmüştür.

 

Düzce Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Düzce Belediyesinde 08/09 Mart 2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 18.06.2012

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde 29/03/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 21.06.2012

Kocaali Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Kocaali Belediyesinde 27/04/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 06.07.2012

Erenler Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Erenler Belediyesinde 25/04/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 01.08.2012

Sapanca Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Sapanca Belediyesinde 10/04/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 30.07.2012

Mudurnu Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Mudurnu Belediyesinde 16/04/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 20.07.2012

Göynük Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Göynük Belediyesinde 19/04/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 08.05.2012

Derince Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Derince Belediyesinde 24/04/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 16.07.2012

Serdivan Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Serdivan Belediyesinde 9/04/2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi. 17.07.2012

Bolu Belediyesi Kalite Yapılanmasında Eğitim ve Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi kapsamında, Bolu Belediyesinde 14/15-03-2012 tarihinde ön denetim yapılarak, belediyenin Kalite Standartları açısından mevcut durumu incelendi. Takip eden günlerde, belediyenin Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında Süreç Yaklaşımı ve ISO 9001:2008 eğitimleri verildi.